Show all Svenska E-Sportförbundet SESF collections
SESF är Sveriges e-sportsförbund och en samlad röst för hela den svenska e-sporten nationellt och internationellt. SESF främjar, organiserar, standardiserar och strukturerar en samhällsbyggande kraft där alla får vara med och tävla – från gräsrötterna till eliten. Du är en del av SESF! Vi tror att en bra e-sport är den som bedrivs i inkluderande miljöer där alla känner sig välkomna; inom e-sporten får alla vara med på samma förutsättningar. Det betyder att vi drivs underifrån av ideellt engagemang och bygger på sportsligt beteende från alla utövare. Vi är aktiva deltagare i samhällsutvecklingen inom jämställdhet, mångfald och innanförskap. Vi verkar för transparens och demokrati; förebygger av fusk, såsom matchfixning och doping; och har nolltolerans för alla former av diskriminering, mobbning och näthat. Förbundet är ideellt och verkar i enlighet med demokratiska principer samt religiöst och partipolitiskt oberoende. SESF är öppen för alla med e-sportintresse. Sedan 2011 är SESF medlem i internationella e-sportförbundet (IESF). SESF är därmed Sveriges röst i IESF och tar även ut Landslaget till bland annat VM.

Medlemsskap
SESF är Sveriges e-sportsförbund och en samlad röst för hela den svenska e-sporten nationellt och internationellt. SESF främjar, organiserar, standardiserar och strukturerar en samhällsbyggande kraft där alla får vara med och tävla – från gräsrötterna till eliten. Du är en del av SESF! Vi tror att en bra e-sport är den som bedrivs i inkluderande miljöer där alla känner sig välkomna; inom e-sporten får alla vara med på samma förutsättningar. Det betyder att vi drivs underifrån av ideellt engagemang och bygger på sportsligt beteende från alla utövare. Vi är aktiva deltagare i samhällsutvecklingen inom jämställdhet, mångfald och innanförskap. Vi verkar för transparens och demokrati; förebygger av fusk, såsom matchfixning och doping; och har nolltolerans för alla former av diskriminering, mobbning och näthat. Förbundet är ideellt och verkar i enlighet med demokratiska principer samt religiöst och partipolitiskt oberoende. SESF är öppen för alla med e-sportintresse. Sedan 2011 är SESF medlem i internationella e-sportförbundet (IESF). SESF är därmed Sveriges röst i IESF och tar även ut Landslaget till bland annat VM. De digitala medlemskapen distribueras med hjälp av TRUE -en tjänst för säkra digitala dokument. Klicka för att se och verifiera ett medlemskap.